Svenska othelloförbundet

Information från styrelsen inför Othellosäsongen 2021!

Information från SOF styrelse inför Othellosäsongen 2021

  1. SM 2020 inställt. Styrelsen har beslutat att Niklas Wettergren vinner SEGP 2020. Övriga platser utses inte i år.
  2. SM 2021 ska spelas som vanligt i Maj/Juni.
  3. Arvid Kjellberg vill inte sitta kvar i SOF styrelse för 2021.
  4. Årsmöte 2020 hålls företrädelsevis online. Datum ej fastställt.
  5. Ej bestämt om det blir några onlineturneringar i år. Möjligheter att anordna onlineturneringar finns för den som är intresserad. ta kontakt med någon i styrelsen om du är intresserad att anordna en turnering online!