Svenska othelloförbundet

Turneringsregler

Sveriges Grand Prix spelas så här:

 • Upp till 5 spelare: Dubbel Round Robin
 • 6-8 spelare: Round Robin
 • 9-20 spelare: 7 eller 9 rundors swiss
 • 21 spelare och uppåt: 9 eller 11 rundors swiss
 • 28 spelare och uppåt: 13 rundors swiss (gäller endast nordiska mästerskapet)

(Det är upp till arrangören att besluta om det exakta antalet ronder).

Semifinaler och finaler:

Vanliga GP-turneringar har inga finaler, däremot spelas finaler i SM, Stockholm EGP och NM (om inte 13 rundor spelas).

I Stockholm EGP och NM spelas final mellan 1:an och 2:an från swissen i bäst av 3 partier. 3:an och 4:an från swissen möts i match om 3:e platsen. Om båda spelare vill spela 3 partier spelas 3 partier annars är det bäst av 1 parti.

I SM spelas oftast (beroende på spelarantalet) semifinal och final. Har 4:e och 5:e platsen från swissen samma antal vinster spelas först en play-off om vem av dessa som spelar i semifinalen. I semi möts nr 1 och 4 samt nr 2 och 3 från swissen. Vinnarna i semifinalerna spelar final, förlorarna spelar match om tredje pris. Semifinalerna och finalen spelas bäst av tre partier, matchen om tredje pris spelas bäst av ett parti.

Angående val av färg: Den spelare som ligger högre i tabellen efter swissen väljer färg i första partiet, i andra partiet byter man färg och i tredje avgörande partiet väljer spelaren som vann störst färg. Vid lika vinstmarginal i de två första partierna väljer ledaren färg i tredje partiet. Detta gäller samtliga semifinaler, finaler och bronsmatcher.

Regler för turneringsspel

 1. Generella regler
  1. Under spelets gång får spelarna inte konslutera några papper eller anteckningar.
  2. Rökning är förbjuden i spellokalen.
  3. Mobiltelefoner ska vara avstängda under turneringen. Om en spelare har glömt att stänga av sin telefon och det ringer ska denne lägga på utan att svara.
  4. När man har spelat klart sin match får man titta på matcher som inte är färdigspelade. Man får dock inte prata med spelarna, påpeka felvändingar, klocka etc.
  5. Spelare bör inte ge upp en match men om så händer blir vinsten 64-0 till motståndaren.
  6. Det är tillåtet att förtära mat och dryck i spellokalen så länge man inte stör någon.
  7. Det är tillåtet att i hörlurar lyssna på musik i spellokalen, så länge man inte stör någon.
 2. Spelet
  1. Om turneringsledaren ropar upp vilka spelare som ska möta varandra ska den som först ropas upp spela svart. Om lottningen visas för spelarna på en skärm ska den som står först (till vänster) spela svart.
  2. Tidtagning tillämpas vid alla spel på en turnering. Se vidare punkt 3.
  3. Vit börjar med att slå på klockan för att starta spelet varvid svart lägger. Tiden går bara för spelaren som är vid draget. När man gjort sitt drag slår man på klockan och motståndarens tid börjar gå. Turen går över först när man tryckt på klockan.
  4. Man måste vända brickorna med en hand och slå på klockan med samma hand.
  5. Om man inte kan spela ett giltigt drag måste man passa och slår då över tiden till motståndaren igen.
  6. Om spelet avslutas utan att någon spelare har överskridit sin tid vinner den spelare som har flest brickor, tomma rutor tillfaller vinnaren.
  7. Om det är ett udda antal deltagare måste någon spelare stå över varje runda. Denne får en frirond, “bye”, vilket räknas som vinst med 40-24.
 3. Tid
  1. Tiden för ett spel är 2 * 20 minuter, om inte annat sägs, vilket innebär att varje spelare har 20 minuter på sig att göra alla sina drag.
  2. Tiden är ute när en spelares flagga på klockan faller, eller om det är en digital klocka när räkneverket nått 0. Tiden slutar att räknas när spelaren stänger av klockan.
  3. En spelare förlorar partiet om han inte hinner spela sina drag, vända alla brickor och stoppa klockan innan hans/hennes tid går ut. Har tiden gått ut förlorar spelaren oavsett position på brädet.Förloraren får två extra minuter på sig att avsluta partiet. Om spelaren under denna tid avslutar partiet och förlorar på brädet blir resultatet enligt slutpositionen. Om spelaren under denna tid avslutar partiet och vinner eller spelar oavgjort på brädet blir resultatet 33-31 till motståndaren.

   Går de två extra minuterna ut förlorar spelaren med 64-0.

   Om även den andre spelarens tid går ut, innan den förste spelarens två extra minuter tagit slut, får även denne två extra minuter. Om även dessa går ut, innan motståndarens två extra minuter tagit slut, vinner han/hon med 33-31 oavsett position på brädet.

 4. Felaktigt drag
  1. Bara det senaste draget kan korrigeras.
  2. Om en spelar inte korrigerar motspelarens felvändning så acepterar han positionen på brädet och draget kan inte ändras i efterhand.
  3. Felaktigt drag korrigeras genom att man trycker på klockan och påpekar felet för motståndaren varpå denne korrigerar och slår på klockan igen.
 5. Särskiljning
  1. Om två spelare får samma matchpoäng i turneringen, vinner den spelare som har högst MBQ. Har båda spelarna samma MBQ går vinner den spelare som har flest antal brickor. Om det även nu är oavgjort avgörs det genom att man singlar Othellobricka.

Bilaga A: Olika typer av turneringar

Vilken typ av turnering som spelas beror på hur många deltagare som kommer till start.

 • 2-5 deltagare: Dubbel round-robin
 • 6-8 deltagare: Round-robin
 • 9 och fler deltagare: Swiss

Beskrivning av turneringstyperna:

Swiss: Spelas när det är så många deltagare att alla inte hinner möta alla. Vem man får möta lottas fram av datorprogrammet PAPP, idén är att man möter någon som ligger på ungefär samma plats i totaltabellen som man själv. Swiss-turneringar har 7, 9, 11 eller 13 rundor beroende på antalet deltagare.

Round-robin: Alla möter alla på ett sådant sätt att alla spelar svart ungefär lika många gånger som vit.

Dubbel round-robin: Alla möter alla två gånger, spelade man svart första mötet spelar man vit i nästa och vice versa.

I de större turneringarna som SM spelas även finalspel efter den ordinarie turneringen. Exakt hur detta går till varierar.

Bilaga B: The Mixed Brightwell Quotient (MBQ)

Det finns två slags poäng i swiss-turneringar: matchpoäng och MBQ-poäng. Matchpoängen är det som primärt skiljer spelarna åt i tabellen, dvs. om en spelare har fler matchpoäng och en annan fler MBQ-poäng hamnar spelaren med flest matchpoäng före i tabellen. Matchpoäng får man genom vinst, förlust eller oavgjort (vinst ger 1p, oavgjort 0,5p och förlust 0). MBQ-poängens uppgift är att särskilja spelare med lika många matchpoäng, vilket är oumbärligt i stora turneringar med många deltagare, där många oundvikligen kommer att få samma matchpoäng.

MBQ-poängen beror dels på hur många brickor man tagit i sina matcher, dels på hur många matchpoäng ens motståndare tagit. MBQ-systemet ska även göra att man hela tiden får möta den som är på ungefär samma plats i totaltabellen, dvs. den som är lika bra som man själv.

Innan turneringen startar måste värdet på konstanten C bestämmas. Oftast gäller 64 delat med antalet rundor i turneringen. Efter varje runda beräknas varje spelares MBQ-poäng såhär:

 1. Räkna samman antalet brickor spelaren tagit under turneringen (en bricka ger en poäng). Frirundor (bye) räknas som 40 brickor.
 2. Lägg till C multiplicerat med det totala antalet poäng som alla spelarens motspelare tagit. Summan är spelarens MBQ-poäng.

MBQ-systemet innebär att det dels är bra att ta många brickor, dels är det bra att besegra bra spelare (bra spelare tar många poäng)