Svenska othelloförbundet

Svenska Grand Prix serien

Spelare:LINKLOMUPPUSMMÄLEM-24SM-24TOT
Niklas Wettergren27292581
Oskar Eklund391453
Henry Aspenryd13821
Tintin Eng2020
Mathias Andersson1919
Kim Freiburghaus6
1016
Jonas Ödmark1414
Benkt Steentoft33511
Caroline Berglund99
Uffe Bengtsson99
Christopher Andersson66
Elsa Rylenius55
Veronica Stenberg44
Erik Johansson1214
Astor Lönngren33
Jan Zemelka33
Clarence Andrist22
Daniel Turunen22
Emma Löfroth22
Daniel Rosell11
Elvira Ödmark11
Marcus Frönmark11
Ossian Ödmark11
Tomas Sjöberg11
Tommy Rönn11
Valter Ödmark11
Spelplatser
LINKLinköping Open
USMUngdoms Sm
LOMLomma Open
Skåne
MÄLMälaröarnas Open Stockholm
GOTGottsunda Open
Uppsala
EMEM 2024 Belgien
SMSvenska Mästerskapet 2024

Grand Prix-tabellens syfte

Sveriges Grand Prix (SGP) används för att ta ut det Svenska VM-laget. Reglerna för uttagningen har varierat över tid men från och med 2018-06-15 gäller följande:

Nr 1 och 2 i tabellen efter SM plus SM-vinnaren tar plats i VM-laget. Om någon av dessa inte kan delta eller är samma person går frågan till nästa person i SGP-tabellen etc.

De 5 bästa poängen räknas samman (SGP samt EGP) Poäng tagna under EGP turnering räknas endast med om spelaren även spelat minst en SGP under året.

Den fjärde platsen i laget är reserverad så att det ska vara spelare av båda könen i laget. Om de tidigare 3 platserna i laget är av samma kön går den sista platsen till bästa placering i SGP tabellen av det motsatta könet. Om däremot de tidigare 3 platserna består av både kvinliga och manliga spelare går den fjärde platsen till bästa spelare i SGP tabellen som inte redan är kvalificerad ovavsett kön. Ungdomsplatsen går till vinnaren av Ungdoms-SM. Om inget USM arrangeras går platsen till bästa ungdom i SGP-tabellen.

Vid samma poäng används poängen i SM som särskiljare. Därefter används WOF rankingen som särskiljare. Om även denna skulle vara samma används världsrankingen som särskiljare. Om det fortfarande inte går att skillja spelarna åt används lottning.

Beräkning av Grand Prix-poäng

Sedan 2018-06-15 används ett system för att beräkna Grand Prix-poäng som är baserat på antalet deltagare i respektive turnering samt deras World Othello Federation-ranking, (WOF).

Det fungerar så här: Först beräknas en rankingsumma för alla deltagare i en turnering. Denna svarar mot summan av varje spelares WOF-ranking reducerad med 1200. Spelare med mindre än 1200 i ranking bortser man ifrån.
Till denna summan läggs också till en (1) “närvaro-poäng”. Alla spelare som deltager i turneringen får en poäng för att ha deltagit.

Ett exempel från Göteborg Open 2018 följer nedan:

Namn WOF ranking Justerad Ranking GP-poäng Närvaropoäng Total sgp poäng
Daniel Ljungqvist 1947 1047 21 1 22
Oskar Eklund 2171 1271 9 1 10
Johan Magnusson 1643 743 5 1 6
Tommy Rönn 1058 158 1 1 2
Kim Raunemaa 1200 300 0 1 1
Rankingsumma: 3519      

För varje spelare under ettan erhålls GP-poängen genom att multiplicera procentsatsen med närmast högre placerade spelares poäng avrundat nedåt. Dvs. tvåans poäng är ettans poäng multiplicerat med x avrundat nedåt, treans poäng är tvåans poäng multiplicerat med x avrundat nedåt etc.

Nedan följer ett exempel från Uppsala Open 2011:

Placering Poäng Avrundad poäng
1 18,98 18
2 13,41 13
3 9,69 9
4 6,71 6
5 4,47 4
6 2,98 2
7 1,49 1
8 0,75 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0

Spelare som ej har ranking:
Debutanter och spelare med ej ranking: Dessa spelare läggs in på 1200 ranking poäng i beräkningsmodulen.
Spelare som varit ej aktiva på tre år, och “tappat” sin WOF ranking. Dessa läggs in på senast angivna ranking. Om en spelare gjorde sin sista turnering 1/7 2010 har denne en WOF ranking till datumet 30/6 2013. Spelarens ranking har då troligt sjunkit pgav icke aktivitet. Den sista WOF rankingberäkningen läggs in i beräkningsmodulen. Detta är i stort sett samma system som användes då vi beräknade från Nordisk ranking, då sista beräknade ranking användes då man började spela igen.