Svenska othelloförbundet

Svenska Grand Prix serien

Spelare:PEGPSEGPLIMGBGSBOTOT
Niklas Wettergren15402227104
Kim Freiburghaus5152628
Daniel Ljungqvist2121
Oskar Eklund101020
Daniel Turunen71017
Henry Aspenryd1717
Benkt Steentoft41712
Caroline Berglund1010
Marcus Frönmark55
Jimmy Selling55
Tommy Rönn1315
Johan Magnusson55
Jan Zemelka44
Christopher Andersson22
Kim Raunemaa22
Bo Hellgren112
Veronica Stenberg22
Stefan Bylin11
Mikael Guerra Olivares11
Erik Johansson11
Spelplatser
PEGPPrag EGP
SEGPStockholm EGP
LIMLimmared Open
GBGGöteborg Open
SBOSandsborg Open

Grand Prix-tabellens syfte

Sveriges Grand Prix (SGP) används för att ta ut det Svenska VM-laget. Reglerna för uttagningen har varierat över tid men från och med 2018-06-15 gäller följande:

Nr 1 och 2 i tabellen efter SM plus SM-vinnaren tar plats i VM-laget. Om någon av dessa inte kan delta eller är samma person går frågan till nästa person i SGP-tabellen etc.

De 5 bästa poängen räknas samman (SGP samt EGP) Poäng tagna under EGP turnering räknas endast med om spelaren även spelat minst en SGP under året.

Den fjärde platsen i laget är reserverad så att det ska vara spelare av båda könen i laget. Om de tidigare 3 platserna i laget är av samma kön går den sista platsen till bästa placering i SGP tabellen av det motsatta könet. Om däremot de tidigare 3 platserna består av både kvinliga och manliga spelare går den fjärde platsen till bästa spelare i SGP tabellen som inte redan är kvalificerad ovavsett kön.

Vid samma poäng används poängen i SM som särskiljare. Därefter används WOF rankingen som särskiljare. Om även denna skulle vara samma används världsrankingen som särskiljare. Om det fortfarande inte går att skillja spelarna åt används lottning.

Beräkning av Grand Prix-poäng

Sedan 2018-06-15 används ett system för att beräkna Grand Prix-poäng som är baserat på antalet deltagare i respektive turnering samt deras World Othello Federation-ranking, (WOF).

Det fungerar så här: Först beräknas en rankingsumma för alla deltagare i en turnering. Denna svarar mot summan av varje spelares WOF-ranking reducerad med 1200. Spelare med mindre än 1200 i ranking bortser man ifrån.
Till denna summan läggs också till en (1) “närvaro-poäng”. Alla spelare som deltager i turneringen får en poäng för att ha deltagit.

Ett exempel från Göteborg Open 2018 följer nedan:

Namn WOF ranking Justerad Ranking GP-poäng Närvaropoäng Total sgp poäng
Daniel Ljungqvist 1947 1047 21 1 22
Oskar Eklund 2171 1271 9 1 10
Johan Magnusson 1643 743 5 1 6
Tommy Rönn 1058 158 1 1 2
Kim Raunemaa 1200 300 0 1 1
Rankingsumma: 3519      

För varje spelare under ettan erhålls GP-poängen genom att multiplicera procentsatsen med närmast högre placerade spelares poäng avrundat nedåt. Dvs. tvåans poäng är ettans poäng multiplicerat med x avrundat nedåt, treans poäng är tvåans poäng multiplicerat med x avrundat nedåt etc.

Nedan följer ett exempel från Uppsala Open 2011:

Placering Poäng Avrundad poäng
1 18,98 18
2 13,41 13
3 9,69 9
4 6,71 6
5 4,47 4
6 2,98 2
7 1,49 1
8 0,75 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0

Spelare som ej har ranking:
Debutanter och spelare med ej ranking: Dessa spelare läggs in på 1200 ranking poäng i beräkningsmodulen.
Spelare som varit ej aktiva på tre år, och “tappat” sin WOF ranking. Dessa läggs in på senast angivna ranking. Om en spelare gjorde sin sista turnering 1/7 2010 har denne en WOF ranking till datumet 30/6 2013. Spelarens ranking har då troligt sjunkit pgav icke aktivitet. Den sista WOF rankingberäkningen läggs in i beräkningsmodulen. Detta är i stort sett samma system som användes då vi beräknade från Nordisk ranking, då sista beräknade ranking användes då man började spela igen.