Svenska othelloförbundet

Tidsskriftshistorik

SOFT

Tidningen som Svenska Othelloförbundet ger ut och skickar till medlemmarna heter SOFT (Svenska Othelloförbundets Tidning). Redaktör för SOFT är Simon Ingelman-Sundberg.

Vem som helst kan bidra med material till SOFT, detta skickas till simon(a)othello.nu. Det kan vara en text eller något helt annat. Du behöver inte vara Othelloexpert eller mästerskribent för att bidra med material, det viktigaste är intresse och engagemang.

SOFT ges fr.o.m. sommaren 2010 ut med två nummer per år: i januari och juli. Prenumeration på SOFT ingår i SOF-medlemskapet. De 16 första numren publicerades i tryckt form, fr.o.m. nr 17 finns tidningen bara i digital form och skickas till medlemmarna via e-post.

SOFT publiceras även på hemsidan med en fördröjning på två nummer:

 

SOFT nr Utgiven Antal sidor Online
1 Mars 2008 16 Läs
2 Juni 2008 20 Läs
3 September 2008 20 Läs
4 December 2008 24 Läs
5 Mars 2009 16 Läs
6 Juni 2009 12 Läs
7 September 2009 16 Läs
8 December 2009 12 Läs
9 Mars 2010 20 Läs
 Svar till nr 9 Maj 2010 Läs
10 Juni 2010 16 Läs
11 Januari 2011 36 Läs
12 Juli 2011 24 Läs
13 Januari 2012 16 Läs
14 Juli 2012 16 Läs
15 Januari 2013 16
16 Juli 2013 16

Historik för nordiska Othelloskrifter

Othello lanserades i Sverige 1978 och blev liksom på många andra håll i världen omedelbart en stor succé. På 1980-talet gav Othelloförbunden i Sverige, Danmark och Norge ut Othellotidningar var för sig. Den svenska tidningen hette Othello Nytt, den danska Othello Nyt och den norska Norsk Othello. Othello Nytt existerade 1984-1989, Othello Nyt 1984-1989 och Norsk Othello 1988. I Sverige har det även funnits två klubbtidningar: Brickan som var Stockholms Othello Klubbs tidning existerade 1985-1990. Lagd Bricka Ligger som var Norrköpings Othello Förenings tidskrift fanns 1986-1992.

1990 beslutades det att en gemensam nordisk Othellotidning skulle ges ut. Denna fick namnet Othello Nyt(t). Redaktionen bestod av Dansk Othello Forbund och Svenska Othelloförbundet men även material från Norge och Finland förekom. Det första numret var i A4-format medan de tre övriga numren av Othello Nyt(t) var av formatet formatet A5.

Sommaren 1992 upphörde SOF att skicka material till Othello Nyt(t). I stället började SOF skicka ut ett kortare nyhetsblad till medlemmarna. Dansk Othello Forbund startade då tillsammans med Norges Othello Forbund tidningen OPUS. Förkortningen står för Othello Publikationen Uden Sidestykke (Othellopublikationen utan motsvarighet/motstycke). OPUS har alltid varit en tidning i A5-format. OPUS 1-8 gavs ut omväxlade av DOF och NOF. 1994 anslöt sig Svenska Othelloförbundet till OPUS-samarbetet och OPUS 9-13 gavs ut i samarbete mellan DOF, SOF och NOF.

I mitten av 90-talet upplöstes Norges Othello Forbund och Norge lämnade OPUS fr.o.m. nr. 14. Mellan OPUS 15 och 28 turades SOF och DOF om att ge ut tidningen. Fr.o.m. OPUS 30 ger DOF ut varje nummer. Norges Othello Forbund återuppstod i början av årtusendet och anslöt sig på nytt till OPUS från nr. 30 men lämnade samarbetet igen fr.o.m. OPUS 37. SOF lämnade sedan OPUS fr.o.m. nr 40 för att istället ge ut sin egen tidning SOFT. OPUS är idag en heldansk tidning som man kan prenumerera på genom att bli medlem i Dansk Othello Forbund.

Förutom SOFT är det enda av nämnda material som finns tillgängligt online vissa nummer av Othello Nytt. Det är dock möjligt att av SOF köpa vissa nummer av OPUS. Nummer av OPUS som finns i lager är: OPUS 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38 och 40. Priset är 20 kr/st vilket betalas till plusgiro 45 72 36-8 (ange vilka OPUS-nummer som önskas och vilken adress tidningarna ska skickas till).

Historik för Othello Nytt:

Othello Nytt Utgivningsår Redaktör Skribenter Online
1 1984 Dan Glimne Läs
2 1984 Dan Glimne
Per-Erik Wåhlberg
3 1985 Dan Glimne
Per-Erik Wåhlberg
4 1986 Per-Erik Wåhlberg
4 1986 Per-Erik Wåhlberg
Ted Landau,
Dan Glimne,
Joakim Lindgren
5 1987 Joakim Lindgren
6 1987 Per-Erik Wåhlberg
7 1988 Per-Erik Wåhlberg
Johan Berner,
Benkt Steentoft,
Takeshi Murakami
8 1988 Benkt Steentoft
Per-Erik Wåhlberg,
Michel Haddad
Läs
9 1989 Benkt Steentoft
Per-Erik Wåhlberg,
Rikhard Andersson

Historik för Othello Nyt:

Othello Nyt Utgiven Antal sidor Omslagsfärg
1 Dec. 1984 24 Vit
2 Apr. 1985 40 Vit
3 Aug. 1985 28 Vit
4 Dec. 1985 36 Vit
5 Apr. 1986 28 Vit
6 Jul. 1986 36 Vit
7 Okt. 1986 52 Vit
8 Feb. 1987 40 Vit
9 Sommar 1987 36 Orange
10 Höst 1987 56 Ljusgrön
11 Vinter 1988 52 Gul
12 Vår 1988 56 Grå
13 Sommar 1988 24 Rosa
14 Höst 1988 52 Blå
15 Vinter 1989 36 Rosa
16 Vår 1989 36 Röd
17 Sommar 1989 32 Brun
18 Höst 1989 32 Vit

Historik för Othello Nyt(t):

Othello Nyt(t) Utgiven Format Antal sidor Omslagsfärg
1 Sommar 1990 A4 16 Vit
2 Maj 1991 A5 16 Röd
3 Okt. 1991 A5 28 Rosa
4 Apr. 1992 A5 36 Vit

Historik för OPUS:

OPUS Utgiven Utgiven av Antal sidor Omslagsfärg
1 Dec. 1992 Danmark 56 Vit
2 Feb. 1993 Norge 20 Gul
3 Apr. 1993 Danmark 28 Orange
4 Jul. 1993 Norge 32 Vit
5 Okt. 1993 Danmark 44 Brun
6 Jan. 1994 Norge 44 Ljusblå
7 Apr. 1994 Danmark 24 Grön
8 Aug. 1994 Norge 28 Röd
9 Okt. 1994 Danmark 32 Gul
10 Mar. 1995 Sverige 36 Blå
11 Jul. 1995 Norge 28 Grön
12 Nov. 1995 Danmark 20 Röd
13 Mar. 1996 Sverige 28 Grå
14 Aug. 1996 Danmark 24 Vit
15 Nov. 1996 Sverige 24 Blå
16 Maj 1997 Danmark 16 Gul
17 Dec. 1997 Danmark 32 Rosa
18 Sep. 1998 Sverige 12 Grön
19 Feb. 1999 Danmark 16 Gul
20 Aug. 1999 Sverige 24 Vit
21 Feb. 2000 Danmark 24 Ljusgrön
22 Dec. 2000 Sverige 32 Grå
23 Apr. 2001 Danmark 20 Ljusblå
24 Aug. 2001 Sverige 20 Vit
25 Dec. 2001 Danmark 32 Ljusgul
26 Apr. 2002 Sverige 24 Ljusröd
27 Aug. 2002 Danmark 40 Vit
28 Jan. 2003 Sverige 40 Gul
29 Apr. 2003 Danmark 32 Ljusgrön
30 Mar. 2004 Danmark 24 Ljusblå
31 Aug. 2004 Danmark 28 Grå
32 Dec. 2004 Danmark 40 Ljusgul
33 Apr. 2005 Danmark 32 Ljusgrön
34 Jul. 2005 Danmark 36 Ljuslila
35 Nov. 2005 Danmark 44 Rosa
36 Apr. 2006 Danmark 28 Orange
37 Aug. 2006 Danmark 36 Blå
38 Dec. 2006 Danmark 36 Ljusblå
40 Dec. 2007 Danmark 32 Ljuslila